Hoe Lang nog een CV-Ketel, een gasfornuis, een gashaard…?

De energietransitie is een actueel onderwerp. Op termijn moet Nederland van het aardgas af, dat is wel duidelijk. De aanpassing in uw huis doet u vanuit eigen overtuiging of omdat de overheid het gaat opleggen. Maar alleen met opgewekte energie door zon en wind gaan we het niet redden.

Door: Marc A. Pullen, directie De WoonPlus Adviseurs

Als we het in Nederland over duurzame energie hebben dan praten we vaak alleen maar over elektriciteit.  Kijk maar om je heen. Op steeds meer daken zie je zonnepanelen en het vlakke polderlandschap wordt steeds vaker doorbroken door immens grote windmolens. Op verjaardagen is het nut van de warmtepomp meer en meer een interessant gespreksonderwerp.

Nauwelijks wordt er nog aandacht besteed aan het aandeel van gas in de totale energiemix. Best vreemd eigenlijk als we beseffen hoe groot het gasaandeel is. Laten we daarom eerst eens kijken naar het jaarlijkse gasgebruik in Nederland.

Het totale aardgasgebruik in Nederland schommelt zo tussen de 30 en 35 miljard (!) kuub per jaar. Hiervan wordt ongeveer 10 miljard kuub per jaar gebruikt door huishoudens. Inmiddels is Nederland volop aan de slag om woningen te verduurzamen. De verwachting van o.m. de Gasunie is dat de gasbehoefte voor huishoudens op den duur terugzakt naar 2 a 3 miljard kuub per jaar.

Zoals bekend gaat de Groningse gaskraan eerder dicht. De gasbehoefte zal dan op een andere manier ingevuld dienen te worden. Daar waar nieuwbouwhuizen zo worden ontworpen dat de warmtevraag steeds beperkter wordt hebben oude(re), vaak minder geïsoleerde, huizen onvoldoende mogelijkheden om, buiten een aardgasvoorziening, voldoende warmte te bieden. En aangezien Nederland één van de meest fijnmazige gasnetwerken ter wereld heeft, is het natuurlijk zonde hier niets mee te doen. Met name voor de bestaande bouw biedt groen gas een oplossing.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerking mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Het grote voordeel is dat het bestaande aardgasnetwerk geschikt is voor groen gas en dat bestaande apparatuur, zoals de Cv-ketel, gewoon behouden kunnen blijven. Op dit moment is het aandeel groen gas nog relatief beperkt (circa 0,3 procent). Door verdere ontwikkeling van de productietechnologie kan het verwachte toekomstige volume van 10 miljard kuub al in 2030 bereikt worden. Dat is waarschijnlijk eerder dan de gasvraag van huishoudens zal zijn teruggeschroefd.

Groen gas wordt zowel landelijk als regionaal ingevoed op het leidingnet. Groen gas hoeft dus niet van ver te komen. Zo is het mogelijk dat u gas gebruikt dat door een boerderij in de buurt is geproduceerd (Voor de veiligheid wordt aan groen gas een geurstof toegevoegd. Groen gas heeft dezelfde typische gaslucht als aardgas). Met groen gas kunt u dus gewoon blijven stoken en koken zoals u dat gewend bent.