Leergang Financiële toepassingen
Een zeer belangrijk onderdeel van ‘de WoonPlus Adviseurs filosofie’, is het financieel comfort voor de klant.
Verduurzaming, langer kunnen blijven wonen in eigen huis, of verbouwen dan wel toch gaan verhuizen, heeft grote financiële impact. Dat geeft voor de klant vele vragen en soms ook onzekerheden.

Terwijl het juist van belang is, vanuit de Financiële Comfort gedachte, duidelijkheid, overzichtelijkheid en transparantie te geven aan de klant.

Gedurende deze trainingsdag wordt er uitvoerig stilgestaan bij de vele  financieringsvormen die er vandaag de dag zijn. Aandacht voor Verduurzamingsfinancieringen, zoals hypotheken, bespaarleningen, duurzaamheidsleningen, subsidies, maar ook of je familieleningen kunt inzetten.

Een ander belangrijk onderdeel is de Financieringsvorm voor Levensloop bestendig wonen. Met aandacht voor bijvoorbeeld de ‘Blijverslening van SVN’, ‘Erfpachtconstructies via Duo Wonen’, ‘Verzilverhypotheken’ en nog meer financieringsvormen.

In deze leergang wordt getraind hoe je als adviseur de mogelijkheden van de WFT-vergunning van de WoonPlus Adviseurs organisatie kunt toepassen en tevens wat wel en wat niet mogelijk is.

Trainer is Marc Pullen, directeur/eigenaar van Pullen & Partners Financieel Adviseurs BV, is partner in een regionale zelfstandige vermogensbeheerder en is licentiehouder van twee RegioBanken.
Hij is reeds 28 jaar zelfstandig ondernemer en is erkend hypothecair planner en gecertificeerd pensioenadviseur.

Samen met Rom van Oers is hij mede-oprichter van ‘de WoonPlus Adviseurs organisatie’. Een formule welke na jaren van ontwikkeling rijp is voor de markt.

Binnen de Leergang ‘Erkend WoonPlus Adviseur’ verzorgt Marc de module ‘Financiële Toepassingen’. Vanuit zijn deskundigheid en rijke ervaring weet hij de financiële mogelijkheden te benoemen, te analyseren en toe te passen bij een woningtransitie (zowel bij verduurzaming als verzilvering en de combinatie hiervan!).