Leergang Levensloop en toekomstbestendig wonen
De inhoud van deze opleidingsdag is de interactie tussen de mens en zijn woning. Vrijwel alle woningen zijn ontwikkeld voor gezonde mensen, zonder beperkingen. Op het moment dat er fysieke problemen ontstaan, bijvoorbeeld door veroudering, ziekte, ongeval of aangeboren van aard, kan de mens belemmerd worden in het normale gebruik van de woning.

Tijdens deze intensieve opleidingsdag wordt deze problematiek behandeld. Er wordt gekeken naar problemen met bewegen, problemen met de zintuigen en/of problemen die worden veroorzaakt door een ziekte of handicap. In samenhang daarmee komen ook de installaties en de veiligheid aan bod. Dit alles wordt behandeld vanuit een bouwkundige insteek. Tevens wordt gekeken naar regelgeving, subsidies, mantelzorgwoningen. Tijdens deze opleidingsdag worden praktijkvoorbeelden besproken en behandeld.

Ir. Ineke Schimmelpenningh is opgeleid als Architect aan de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven. Zij is naast haar ontwerp opdrachten, gespecialiseerd in de ontwikkeling van en rondom ‘levensloopbestendig wonen’ voor alle doelgroepen. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring als docent en is 1egraad bevoegd. Zij heeft onder meer bouwkunde aan makelaarsopleidingen gegeven, aan personeel van vastgoedbeheerders en woningbouwcoöperaties.

Speciaal voor de opleiding Erkend WoonPlusAdviseur heeft Ineke Schimmelpenningh de opleiding en bijbehorende syllabus aangepast aan het totaalprogramma.