Leergang Levensloop en toekomstbestendig wonen
De inhoud van deze opleidingsdag is de interactie tussen de mens en zijn woning. Vrijwel alle woningen zijn ontwikkeld voor gezonde mensen, zonder beperkingen. Op het moment dat er fysieke problemen ontstaan, bijvoorbeeld door veroudering, ziekte, ongeval of aangeboren van aard, kan de mens belemmerd worden in het normale gebruik van de woning.

Tijdens deze intensieve opleidingsdag wordt deze problematiek behandeld. Er wordt gekeken naar problemen met bewegen, problemen met de zintuigen en/of problemen die worden veroorzaakt door een ziekte of handicap. In samenhang daarmee komen ook de installaties en de veiligheid aan bod. Dit alles wordt behandeld vanuit een bouwkundige insteek. Tevens wordt gekeken naar regelgeving, subsidies, mantelzorgwoningen. Tijdens deze opleidingsdag worden praktijkvoorbeelden besproken en behandeld.