Kernwoorden zijn ontwikkelen, begeleiden en realiseren van uw woonwensen. In welke vorm en in welke toepassingen.

Als u de 360º woonscan heeft uitgevoerd en uw wensen of uw plannen zijn bekend en duidelijk, dan wordt het tijd om dit te gaan realiseren. Immers wensen zijn er om gerealiseerd te worden.

De woon regie realisatie omvat twee fases.

Fase 1

De eerste fase bestaat uit het opvragen van de kostenramingen en de offertes. De WoonPlus Adviseurs formule is gebaat bij transparantie om juist daarmee u als klant goed te kunnen helpen. Wij vragen voor deze fase en de eventuele uitvoeringsfase een vaste prijs. Dit maakt het voor de WoonPlus Adviseur mogelijk om transparant en objectief te kunnen blijven. Er zijn geen kickbacks, geen verkapte kortingen in de offertes vanuit de leveranciers. Daarmee kan de adviseur u echt goed adviseren en bedienen.

Samen met u worden de offertes bekeken en beoordeeld en adviseert de WoonPlus Adviseur u in het maken van de keuzes.

U heeft dan de mogelijkheid om zelf verder te gaan met de offertes en voor de verdere realisatie te zorgen.

Fase 2

Of u gaat verder met de 2fase van de woon regie realisatie en geeft de WoonPlus Adviseur de opdracht om de verbouwing, de aanpassingen of de verduurzaming van de woning professioneel, efficiënt en effectief te begeleiden. Ontzorgen in optima forma, heet dat. In deze fase wordt de project begeleiding door de adviseur namens u opgepakt en de bouw begeleidt. Zelfs het eventueel zoeken van tijdelijke woonruimte of verblijf in een nabijgelegen vakantiepark, behoort tot het ontzorgingspakket van de WoonPlus Adviseur.

Wilt u meer informatie? Klik hier en maak een afspraak.