De WoonPlus 360º-woonscan

Via de WoonPlus 360º-woonscan wordt een totaal overzicht gepresenteerd en wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die uw woning biedt, dan wel hoe u uw woonwensen in een andere soort of type woning in de toekomst kunt realiseren. Dit wordt bij de WoonPlus 360º-woonscan altijd visueel ondersteund door een 3D tekening.

De WoonPlus 360º-woonscan omvat vele essentiële aspecten die relevant zijn.  Deze scan is opgebouwd rondom de verschillende aspecten zoals:

  • emotionele aspecten
  • functionele aspecten
  • technische aspecten
  • omgevingsaspecten

Eveneens wordt binnen deze scan naar de samenstelling van het  gezin gekeken en hoe deze zich zal ontwikkelen over 5 en 10 jaar. Bij de emotionele aspecten wordt o.a. gekeken naar zaken als welke binding u heeft met het huis en de omgeving. Bij de functionele aspecten wordt meegenomen hoe de vooruitzichten zijn t.a.v. thuiswonende kinderen en het studeren of misschien wenst u een eigen werkplek of kantoor aan huis.
Afhankelijk van uw leeftijd wordt er gekeken naar de ontwikkeling en vooruitzichten van de eigen persoonlijke mobiliteit.

Voor de technische aspecten wordt naast de staat van onderhoud en de levensduur van bijv. de keuken en badkamer, vooral gekeken naar de technische stand van zaken van alle electrische voorzieningen en verwarmingssysteem.
Hoe duurzaam is de stand van het huis nu en wat zijn de vooruitzichten voor over bijv. 5 jaar. Gebaseerd op het bouwjaar van het huis, wordt gekeken naar de staat van de isolatie en welke mogelijkheden er noodzakelijk of wenselijk zijn.

Natuurlijk zijn de omgevingsaspecten van groot belang. Aspecten als de straat, het dorp of de wijk, de voorzieningen in de directe omgeving en in een straal om de woning heen, worden hierin meegenomen. Hoe zit het met o.a. de winkelvoorzieningen, het openbaar vervoer en wat zijn de huidige eisen en wensen, maar tevens wat zijn uw wensen over 5 tot 10 jaar. Zijn er over 5 jaar studerende kinderen in huis, dan is openbaar vervoer van belang, hoe is de huidige woonomgeving qua bereikbaarheid voor bijvoorbeeld de thuis- of mantelzorg?

Het gezamenlijk uitvoeren van de WoonPlus 360º-scan is een proces waarbij u zult merken dat op deze wijze alle essentiële vragen bij u de revue zullen passeren en dat u veel bewuster de antwoorden gaat zoeken en wij deze samen zullen evalueren. Het geeft gehoor aan de eisen en de wensen die u heeft óf opnieuw wilt gaan vaststellen, waardoor u vervolgens gemakkelijker keuzes kunt gaan maken.

Aansluitend aan de WoonPlus 360º-woonscan kan de WoonPlus Adviseur desgewenst:

  • een bouwkundige tekening laten maken;
  • offertes transparant aanvragen en beoordelen;
  • de regie over de uit te voeren plannen voor u uitvoeren;
  • de bouwwerkzaamheden beoordelen.

De WoonPlus Adviseur weet vanuit zijn opleiding welke financieringsmogelijkheden er zijn. Uw complete woonplan kan desgewenst worden voorgelegd aan een financieel adviseur, die voor u een persoonlijk WoonPlus financieel plan kan aanbieden. Dat gaat dan vanwege de Privacy wetgeving, buiten de WoonPlus Adviseur om, in een 1 op 1 relatie met u als de klant.

Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor het maken van een afspraak met een van onze WoonPlus Adviseurs.