Leergang als fundament voor succes

Erkend WoonPlus Adviseur worden?
De landelijke organisatie WoonPlus Adviseurs heeft een antwoord ontwikkeld op vragen die vele mensen hebben: verbouwen of verhuizen? Nu al verduurzamen of nog even uitstellen?
Is de woning klaar voor de volgende levensfase?
En zeker niet als laatste: hoe gaat de WoonPlus Adviseur deze wensen omzetten in realisatie en hoe kan de klant dat financieren?

Eigen leergang WoonAdviseur

LeefIntens Academy, een trainingsinstituut die zich heeft toegelegd op de zelfstandige (financiële) adviseurs, heeft een specifieke algemene leergang ontwikkeld van en door diverse deskundige trainers / vakmensen waardoor u, na het volgen van de leergang, in staat bent om samen met uw cliënten de woonwensen in kaart te brengen. Wat zijn de mogelijkheden voor verduurzaming , hoe om te gaan met het bepalen en adviseren rondom levensloopbestendig wonen en/of hoe u als WoonPlus Adviseur een inschatting kan maken van de kosten van verbouwing c.q. verduurzaming. Om zo te komen tot een gedegen totaal plan en de eventuele financiering daarvan.

De WoonPlus Adviseur is, na het volgen van deze erkende trainingen, in staat om via een effectief programma het totaalplan in beeld te brengen.

Als Erkend WoonPlus Adviseur heeft u na het doorlopen van deze leergang en met de diverse specifieke eigen producten en diensten die alleen door de WoonPlus Adviseurs  gebruikt gaan worden, kunt u succesvol de markt gaan betreden.
De WoonPlus Adviseurs heeft o.a. tot zijn/haar beschikking de WoonPlus 360º-scan, het WoonPlus Totaalplan, de WoonPlus WoonRegie tot haar/zijn beschikking.
Dit wordt specifiek binnen de formule-samenwerking getraind en dat valt buiten de algemene leergang.

Inhoud Leergang Woon Adviseur
Dag 1:  Duurzaam wonen
Dag 2: Levensloop en toekomstbestendig wonen
Dag 3: Financiële toepassingen
Dag 4: Visualisering, 2D en 3D tekenen – Floorplanner

Wilt u WoonPlus Adviseur licentiehouder worden?
Meer informatie? Neem contact op met de WoonPlus Adviseurs organisatie.

Bel met de afdeling Marketingsupport op 088-0081300.
Of stuur een e-mail naar: info@woonplusadviseurs.nl.