Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoefte. Het is vooral ook een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen, maar ook met de open ruimte. Duurzaam bouwen vraagt met andere woorden om een integrale aanpak waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt.

Duurzaam Thuis is ervan overtuigd dat iedereen openstaat voor deze aanpak alleen mag het niet te koste gaan van het comfort. Wat ons betreft is een duurzaam huis comfortabel, behaaglijk en vooral prachtig om te zien. Daarnaast is het mogelijk om flink te besparen op je energiekosten. Door de invoering van het nieuwe energielabel zal de waarde van een duurzame woning alleen maar stijgen.

De bouw begint bij een duurzaam ontwerp waar bijvoorbeeld middels zongericht bouwen de passieve zonne-energie optimaal wordt benut. Verder kun je denken aan isolatievoorzieningen met een hoge isolatie-waarde om de stookkosten te drukken. energiezuinige cv-installatie en/of toepassing van zonnepanelen en andere energie winnende of -besparende installaties. Maar u kunt nog veel verder gaan door bijvoorbeeld duurzame apparaten te installeren zoals een warmtepomp. Verder kunt u water besparen door het hemelwater op te vangen, én mischien wel zelf zuiveren via een rietveld in je tuin. Kortom u kunt uw woning volledig optrekken volgens een duurzame en/of energie-efficiënte bouwtechniek. Per woning of plan zijn er legio mogelijkheden om je leefomgeving te verduurzamen. Op Duurzaam Thuis vindt je allerlei tips om je eigen droomhuis te realiseren.

Duurzaam huis

Wanneer heb je nu eigenlijk een duurzaam huis? Hiervoor zijn heel veel verschillende definities en veel uiteenlopende meningen. In de basis wordt een huis wordt vaak duurzaam genoemd als het gebouwd of verbouwd is aan de hand van het zogenaamde Trias Principe wat ook vaak wordt gebruikt als uitgangspunt voor een duurzaam leven. De uitgangspunten van het Trias principe zijn:

 1. Beperk je vraag tot je werkelijke behoeften: ben bewust van je ruimtegebruik, koop alleen dat wat je echt nodig hebt en beperk op die manier ook je afval.
 2. Gebruik hernieuwbare en duurzame materialen en energiebronnen
 3. Spring zuinig om met eindige bronnen: primaire bouwmaterialen, water en energie.

Hiermee is de duurzaamheid van je huis afhankelijk van een hele reeks milieubewuste keuzes tijdens en na de bouw van je huis. Deze keuzes zijn in te delen in de volgende groepen:

 • De woonplaats en het type woning
 • De uitwerking van het bouwplan
 • De bouwmethode
 • De bouwmaterialen
 • De klimaatbeheersing
 • Het gebruik en verbruik van water
 • Het gebruik en de productie van energie
 • De tuin.

Verschillende typen duurzame huizen

Lage energiewoning

In een lage energiewoning  wordt er alles aan gedaan om het energieverbruik te beperken. De woning is compact gebouwd en het huis is zeer goed geïsoleerd. Meer over lage energiewoning

Nul energie woning

Een nul energie woning is een huis die over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt. Meer over een nul energie woning

Passiefhuis

In een passiefhuis wordt warmte verlies tot een minimum gereduceerd door een optimalisatie van de isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Meer over een passiefhuis

Overzicht duurzame huizen in Nederland

In Nederland krijgt duurzaam bouwen steeds meer aandacht. Er worden steeds meer duurzame huizen en duurzame wijken gebouwd die meer of mindere mate voldoen aan het principe van duurzaam bouwen. Hieronder zie je overzicht van leuke en interessante duurzame huizen in Nederland:

Van recreatiewoning tot bio-ecologische woning

Een recreatiewoning in Westerbork gaat een nieuwe toekomst tegemoet als voor-waardige bio-ecologische woning die voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van materiaalgebruik en energie is de lat hoog gelegd. Door de integrale aanpak is bovendien in deze ecologisch woning een aantal innovaties uitgevoerd die in Nederland nog niet veel zijn toegepast.
duurzaam-wonen

Eco iglo

De Eco Iglo is een amfibisch concept voor een woonhuis of bedrijfspand. Milieu- en energie neutraal en niet belastend voor de omgeving. Het is overal inzetbaar, betaalbaar en zeer snel te realiseren als enkelvoudig woonhuis of groepsgewijs in projecten.
eco-iglo

Overzicht duurzame huizen in aanbouw in Nederland

Tussen Naaldwijk en ‘s-Gravenzande, verrijst tussen 2010 en 2015 de eerste woonwijk op het water in een onder water gezette polder, die tevens dient als waterbergingsvoorziening. In Het Nieuwe Water, een project van ONW, Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland, gaat stedelijke herontwikkeling in het Westland samen met het onderbrengen van de wateropgave waar het Hoogheemraadschap van Delfland voor staat.

Bron: https://www.duurzaamthuis.nl/verbouwen/bouwen